NOBEL Z CHEMII

pdf 1, pdf 2

Komunikat Nr 6/2020
Dziekana Wydziału Chemii
w sprawie organizacji LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie Zarządzenia nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r.
w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Opolskim oraz Zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.

  1. Sesja egzaminacyjna trwa od 22 czerwca do 31 lipca 2020r.
  2. Sesja poprawkowa trwa od 1 do 30 września 2020r.
  3. Ostatecznym terminem podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru letniego jest 15 października 2020r.
  4. Ze względu na przedłużony do 30 września 2020r. okres zajęć dydaktycznych, za zgodą dziekana dopuszcza się przeniesienie terminu sesji egzaminacyjnej dla poszczególnych przedmiotów, w szczególności obejmujących formę ćwiczeń laboratoryjnych.
  5. Wyrażam zgodę, w ramach przeprowadzenia egzaminów lub zaliczeń na weryfikację uzyskanych efektów uczenia się poza siedzibą Uniwersytetu Opolskiego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację. Szczegółowy sposób weryfikacji jest określony w paragrafach 4 i 5 Zarządzenia nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
  6. Harmonogram egzaminów i zaliczeń oraz ich formę ustalają za obopólnym porozumieniem studenci i prowadzący.
  7. Nauczyciel akademicki przekazuje koordynatorowi kierunku informacje o terminach oraz formie egzaminu nie później niż 14 dni przed planowanym terminem.
  8. Nauczyciel akademicki ustala ze studentami termin oraz formę zaliczeń nie później niż 7 dni przed ich planowanym terminem.
  9. Student ma obowiązek sprawdzenia w USOSweb wszystkich uzyskanych zaliczeń i ocen.
  10. Student, który nie wypełnił wszystkich warunków pozwalających na zaliczenie semestru letniego, musi poinformować dziekana na piśmie o zaistniałej sytuacji do 30 września 2020r.

 

Opole, 09 czerwca 2020 r.
Dziekan Wydziału Chemii
Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO

REKRUTACJA

Rejestracja kandydatów rozpocznie się 20 kwietnia 2020, a szczegółowy harmonogram dalszych etapów rekrutacji zostanie opublikowany po ogłoszeniu przez MEN terminarza egzaminów maturalnych.

02.05.2020 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i farmację. Kandydaci, którzy nie wniosą opłaty w tym terminie nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

Więcej informacji na temat rejestracji na stronie głównej UO i pod zakładką KANDYDAT/Rekrutacja

Aktualności


Szybki dostęp


Wiadomości archiwalne


 

Wykład

Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO,
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Opolski Klub Krajoznawców
          oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

zapraszają na spotkanie
z

mgr farm. Marią Pająk
wiceprzewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Historii Farmacji,
aptekarz praktyk, wieloletnią wykładowczynią,

która wygłosi wykład na temat

Życie codzienne w czasach zarazy. „Obyś żył w ciekawych czasach”. Przekleństwo czy wyzwanie…

Spotkanie odbędzie się 5 października 2020 r. o godz. 16.30
w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego,
Opole, pl. Kopernika 11

Gaszyn Challenge – Laura Biel Wyzwanie podjęte przez Wydział Chemii
XVIII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii”

W dniach 7 – 10 czerwca 2020 roku odbędzie się XVIII Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów i Studentów „Na pograniczu chemii i biologii” po raz pierwszy w centrum Polski. W tym roku zapraszamy Państwa do Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego MOLO, położonego na terenie malowniczego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (woj. łódzkie). Zachęcamy do uczestnictwa w Seminarium przede wszystkim doktorantów, ale też studentów, pracowników naukowych, a także ich sympatyków, reprezentujących uczelnie i instytuty naukowe – uniwersytety, politechniki, uczelnie rolnicze, medyczne, ekonomiczne oraz inne typy szkół wyższych i ośrodków prowadzących studia o tematyce związanej z naukami chemicznymi oraz biologicznymi. Seminarium organizowane jest co roku od 2003 r., a jego opiekunem naukowym i pomysłodawcą jest Prof. dr hab. Henryk Koroniak – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Seminarium jest umożliwienie doktorantom i studentom przedstawienia wyników swoich badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów z doktorantami i profesorami z ośrodków badawczych z całej Polski. Podczas Seminarium istnieje możliwość prezentowania wyników badań tylko i wyłącznie w formie komunikatu ustnego, który może być wygłoszony w języku polskim lub angielskim. Wszystkim wygłaszającym oferujemy możliwość opublikowania i wydrukowania prac w monografii „Na pograniczu chemii i biologii” ukazującej się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia: www.npcib.home.amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Komitet organizacyjny

Odszedł śp. Profesor dr hab. inż. Witold Wacławek, długoletni pracownik UO

Śp. Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek był wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Przez dwie kadencje był Prorektorem ds. nauki, pełnił również funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz wicedyrektora Instytutu Chemii, a także był przewodniczącym Sekcji Ochrony Środowiska PTChem, oraz  Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wypromował 14 doktorów. Był twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym 4 czasopism naukowych (trzy są na liście Filadelfijskiej, a jedno z nich ma obecnie IF = 1,467) oraz międzynarodowej konferencji ekologicznej ECOpole, która odbyła się już 28 razy. Wygłaszali na niej referaty  wybitni naukowcy z całego świata w tym trzej nobliści: Prof. Paul Crutzen (2011), Prof. Gerhard Ertl (2014), Sir Harold Kroto (2017). Jest autorem kilku książek oraz wielu  artykułów naukowych. Prowadził badania oddziaływań międzymolekularnych oraz półprzewodników organicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych zajmował się też chemią środowiska. Pasjonował się też historią powstawania pojęć i teorii naukowych (chemii i fizyki) oraz osobowością ich twórców. Więcej informacji o śp. Profesorze Witoldzie Wacławku można znaleźć w artykule: Złoty Jubileusz pracy naukowej Profesora Witolda Wacławka w Zlotych Horach.

Był ciepłym i przyjacielskim człowiekiem dla pracowników i studentów i takim pozostanie w naszej pamięci.

NOBEL 2019
Nowy kierunek - farmacja
Rozpoczynamy rekrutację na farmację od poniedziałku 5.08. do 15.09 (niedziela). Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych odbędzie się 17.09. (wtorek). Dokumenty osób zakwalifikowanych będą przyjmowane od 17.09. do 21.09. (sobota), do godz. 12.00. Ogłoszenie listy osób przyjętych odbędzie 23.09. (poniedziałek) na kontach osobistych kandydatów i na tablicy ogłoszeń Komisji Rekrutacyjnej.
Nowy kierunek
                             

Katedry


Katedra Chemii Analitycznej

KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ UO
Kierownik Katedry: prof. dr hab.
inż. Piotr P. Wieczorek
Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów UO
Kierownik Katedry: prof. dr hab.
inż. Krystyna Czaja
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ UO
Kierownik Katedry: dr hab.
K. Ejsmont, Prof. UO

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close