Aktualności


Wiadomości archiwalne


 

Odszedł śp. Profesor dr hab. inż. Witold Wacławek, długoletni pracownik UO

Śp. Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek był wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Przez dwie kadencje był Prorektorem ds. nauki, pełnił również funkcję Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz wicedyrektora Instytutu Chemii, a także był przewodniczącym Sekcji Ochrony Środowiska PTChem, oraz  Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wypromował 14 doktorów. Był twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym 4 czasopism naukowych (trzy są na liście Filadelfijskiej, a jedno z nich ma obecnie IF = 1,467) oraz międzynarodowej konferencji ekologicznej ECOpole, która odbyła się już 28 razy. Wygłaszali na niej referaty  wybitni naukowcy z całego świata w tym trzej nobliści: Prof. Paul Crutzen (2011), Prof. Gerhard Ertl (2014), Sir Harold Kroto (2017). Jest autorem kilku książek oraz wielu  artykułów naukowych. Prowadził badania oddziaływań międzymolekularnych oraz półprzewodników organicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych zajmował się też chemią środowiska. Pasjonował się też historią powstawania pojęć i teorii naukowych (chemii i fizyki) oraz osobowością ich twórców. Więcej informacji o śp. Profesorze Witoldzie Wacławku można znaleźć w artykule: Złoty Jubileusz pracy naukowej Profesora Witolda Wacławka w Zlotych Horach.

Był ciepłym i przyjacielskim człowiekiem dla pracowników i studentów i takim pozostanie w naszej pamięci.

NOBEL 2019
Nowy kierunek - farmacja

Rozpoczynamy rekrutację na farmację od poniedziałku 5.08. do 15.09 (niedziela). Ogłoszenie wyników osób zakwalifikowanych odbędzie się 17.09. (wtorek). Dokumenty osób zakwalifikowanych będą przyjmowane od 17.09. do 21.09. (sobota), do godz. 12.00. Ogłoszenie listy osób przyjętych odbędzie 23.09. (poniedziałek) na kontach osobistych kandydatów i na tablicy ogłoszeń Komisji Rekrutacyjnej.

Nowy kierunek

                             

Katedry


Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej

 

KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ UO
Kierownik Katedry: prof. dr hab.
inż. Piotr P. Wieczorek
Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów UO
Kierownik Katedry: prof. dr hab.
inż. Krystyna Czaja
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ UO
Kierownik Katedry: dr hab.
K. Ejsmont, Prof. UO

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close