Rekrutacja 2024/2025

Zapisz się na Chemię I stopień

19.04.2024 r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK.
 
12.07.2024 r. –  ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej.
 
19.07.2024 r. –  II termin rekrutacji – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu przyjęć

Zapisz się na Chemię II stopień

19.04.2024 – 22.07.2024 r. –  rejestracja kandydatów i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.
 
25.07.2024 r. – II termin rekrutacji – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu przyjęć.

Zapisz się na Farmację

19.04.2024 r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK;
 
06.05.2024 r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek farmacja. Kandydaci, którzy nie wniosą opłaty w tym terminie, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu;
 
Terminy egzaminów dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek farmacja:
 
biologia (06.06.2024 r.), chemia 10.06.2024 r.), fizyka (13.06.2024 r.),
 
Wszystkie egzaminy dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek farmacja rozpoczynają się o godz. 9.00
 
12.07.2024 r. –  ostatni dzień rejestracji dla pozostałych kandydatów i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej.
 

Pełny harmonogram rekrutacji na kierunki Chemia I i II oraz Farmację z dnia 15.03.2024r.
Zasady i tryb rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 oraz wymagane dokumenty, terminy, itp., dostępne są na stronie
głównej Uniwersytetu Opolskiego w zakładce Kandydat 

Komisja Rekrutacyjna
– sekretarz Komisji, dr Marietta Białoń, pokój 1/WCh, tel. 77 452 7108
– sekretarz Komisji, dr Aneta Buczek, pokój 510/WCh, tel. 77 452 7130
– sekretarz Komisji, dr Anna Kusakiewicz-Dawid, pokój 501/WCh, tel. 77 452 7151
– przewodniczący Komisji dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, pokój 513/WCh, tel. 77 452 7124
Preferowany jest kontakt elektroniczny poprzez system IRK (odnośnik – Zadaj pytanie w związku z tymi studiami) lub e-mail.
Dokumenty będą przyjmowane w p. 501 – V piętro budynku Wydziału Chemii (Collegium Chemicum)