Rekrutacja 2023/2024

Zapisz się na Chemię I stopień

20.04.2023r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
11.07.2023r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej.
01.08.2023r. – II termin rekrutacji – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu przyjęć.

Zapisz się na Chemię II stopień

20.04.2023 – 21.07.2023r. – rejestracja kandydatów w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

01.08.2023r. – II termin rekrutacji – rozpoczęcie rejestracji kandydatów na kierunki, na których liczba kandydatów jest mniejsza od limitu przyjęć.

Zapisz się na Farmację

20.04.2023r. – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
04.05.2023r. – ostatni dzień rejestracji i ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla
absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek farmacja. Kandydaci, którzy nie wniosą opłaty w tym terminie, nie zostaną dopuszczeni do egzaminu:
Terminy egzaminów dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek farmacja: biologia (06.06.2023r.), chemia (12.06.2023r.), fizyka (15.06.2022r.)
11.07.2023r. – ostatni dzień rejestracji dla pozostałych kandydatów i ostatni dzień wpłacania opłaty rekrutacyjnej.

Pełny harmonogram rekrutacji na kierunki Chemia I i II oraz Farmację z dnia 05.04.2023r.
Zasady i tryb rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 oraz wymagane dokumenty, terminy, itp., dostępne są na stronie
głównej Uniwersytetu Opolskiego w zakładce Kandydat 

Komisja Rekrutacyjna
– sekretarz Komisji, dr Anna Kusakiewicz-Dawid, pokój 501/WCh, tel. 77 452 7151
– sekretarz Komisji, dr Paweł Lenartowicz, pokój 508/WCh, tel. 77 452 7154
– przewodniczący Komisji dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, pokój 513/WCh, tel. 77 452 7124
Preferowany jest kontakt elektroniczny poprzez system IRK (odnośnik – Zadaj pytanie w związku z tymi studiami) lub e-mail.
Dokumenty będą przyjmowane w p. 501 – V piętro budynku Wydziału Chemii (Collegium Chemicum)