Ministerstwo:

Nowe uprawnienia: Decyzją z dnia 25 listopada 2013, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Opolskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. – kopia dokumentu do pobrania.

 Media:

Publikacje popularnonaukowe:

  • I. Jasicka-Misiak, Miód. Co dobrego w nim siedzi? Dlaczego warto go jeść?, 2015, Gazeta Wyborcza, Tylko zdrowie, 15.08.2015.
  • I. Jasicka-Misiak, Nasz miód nasze zdrowie, 2016, Food Forum 1 (11), Forum Media Polska Sp. z o.o.

Inne:

  • Facebook: Banany
  • TVP Opole: Banany, jak się patrzy
  • TVP Opole:  Opolskie banany
  • 6 grudnia 2018 r. Mgr inż. Ewa Makowicz uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019
    pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak – dyplom
  • 26 października 2016r., podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie (IChP), prof. dr hab. Krystyna Czaja, kierownik Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Instytutu Chemii UO, została wybrana przewodniczącą tej Rady na kadencję 2016–2020.  – pełny tekst wiadomości

medal_Sedzimira-2015Dnia 14 października 2015r., na wniosek Kapituły Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sędzimira (SPWiR) nadano prof. hab. inż. Krystynie Czai, jako osobie zasłużonej dla ruchu innowacji, Medal Honorowy tego Stowarzyszenia. Uroczystość odbyła się podczas XVI Seminarium Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sędzimira, które miało miejsce w Politechnice Warszawskiej podczas 9. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków – IWIS 2015.

 


dyplom1_201416 grudnia 2014 r. dr hab. Teobald Kupka, prof. UO został wyróżniony dyplomem uznania za owocną współpracę naukową przez Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.