image.php
INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt pn. „Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013“.

Całkowita wartość projektu: 14 379 035,40 zł.
Wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11 861 772,10 zł.

Rodzaj projektu:
– Budowa, przebudowa i remont obiektów szkół wyższych, w celu dostosowania do pełnienia funkcji dydaktycznych, infrastruktury dydaktycznej oraz naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyka (z wyłączeniem infrastruktury naukowo – badawczej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości),
– Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa infrastruktury towarzyszącej (np. wodno – kanalizacyjnej, energetycznej) oraz zagospodarowanie przyległego terenu.


 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close