image.php
INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt pn. „Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013“.

Całkowita wartość projektu: 14 379 035,40 zł.
Wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11 861 772,10 zł.

Rodzaj projektu:
– Budowa, przebudowa i remont obiektów szkół wyższych, w celu dostosowania do pełnienia funkcji dydaktycznych, infrastruktury dydaktycznej oraz naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyka (z wyłączeniem infrastruktury naukowo – badawczej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości),
– Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa infrastruktury towarzyszącej (np. wodno – kanalizacyjnej, energetycznej) oraz zagospodarowanie przyległego terenu.