Szanowni Studenci

Prosimy kontaktować się przez e-maila: chemia@uni.opole.pl,
 telefonicznie lub osobiście w godzinach od 11:00 do 14:00.
 
 
Dziekan Wydziału Chemii
dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO

Lista kontaktowych adresów mailowych starostów Wydziału Chemii UO, na rok akademicki 2023/2024

Pracownicy Dziekanatu
Mgr Jadwiga Giełażys – kierownik dziekanatu
Obsługa studentów I i II stopnia oraz studiów magisterskich jednolitych
Obsługa studentów studiów III stopnia (doktoranci)
tel. 77 4527102 tel. wew. 7102
 
mgr Agnieszka Rapacz – samodzielny referent
obsługa administracyjna wydziałowo-instytutowa
obsługa sekretariatu wydziałowo-instytutowego
tel. 77 4527100 wew. 7100
 
E-mail do kontaktu z dziekanatem: chemia@uni.opole.pl
 
Obsługa studentów:
 
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach: od godz. 11:00 do godz. 14:00
środa: nieczynny dla studentów
 
W sprawach pilnych pracownicy dziekanatu obsługują studentów również poza ustalonymi godzinami przyjmowania stron.
 
 
Adres do korespondencji:
 
Dziekanat Wydziału Chemii i Farmacji
Uniwersytet Opolski
ul. Oleska 48
45-052 Opole
Monitorowanie ocen

Monitorowanie ocen przez studenta w elektronicznym indeksie  (pdf)

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego
Komunikaty Dziekana - archiwum

Harmonogram egzaminów – sesja letnia 2021-2022

Harmonogram egzaminów – sesja zimowa 2021-2022 Chemia I rok 01 semestr

Harmonogram egzaminów-sesja zimowa 2021-2022 Chemia I rok 02 semestr

Harmonogram egzaminów – sesja zimowa 2021-2022 Chemia II rok 03 semestr

Harmonogram egzaminów-sesja zimowa 2021-2022 Chemia III rok 05 semestr

Harmonogram egzaminów-sesja zimowa 2021-2022_Framacja I rok 01 semestr

Harmonogram egzaminów-sesja zimowa 2021-2022_Farmacja II rok 03 semestr

Harmonogram egzaminów -sesja zimowa 2021-2022_Farmacja III rok 05 semestr

Harmonogram egzaminów-sesja zimowa 2021-2022-II stopień Chemia