Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego prowadzi od roku akademickiego 2014/15 Studia Doktoranckie z chemii

Do 30 września 2014 doktorantów obowiązuje regulamin Środowiskowego Studium Doktoranckiego prowadzonego przez WCh PWr oraz WCh UO, natomiast od 1 października 2014 obowiązuje regulamin studiów doktoranckich na UO

Od 1 października 2019 r., na mocy przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), tzw. Ustawy 2.0, została utworzona Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego, której zadaniem jest kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk teologicznych w dyscyplinach naukowych:

  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • historia,
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki teologiczne

Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany jako projekt systemowy przez Samorząd Województwa Opolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim oraz Politechniką Opolską
Nr projektu POKL.08.02.01-16-029/12. Okres realizacji projektu 01.07.2012-30.09.2014

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close