image.php

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

projekt pn.

„Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy – Etap III.”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPOP.01.03.01-16-003/12
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.01-16-003/12-00 z dn. 05.12.2012 r.

Wartość projektu: 3 619 931,61 zł
Wartość dofinansowania: 3 076 941,86 zł
Wkład własny: 542 989,75 zł
Rodzaj projektu:Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych.

 


 

image.php

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

projekt pn.

„Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy – Etap II.”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPOP.01.03.01-16-025/10
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.01-16-025/10-00 z dn. 17.12.2010 r.

Rodzaj projektu:

Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych.


 

image.php

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiegoprojekt pn.

„Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy.”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPOP.01.03.01-16-002/10
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.01-16-002/10-00 z dn. 31.08.2010 r.

Rodzaj projektu:

Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych.