image.php

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

projekt pn.

„Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy – Etap III.”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPOP.01.03.01-16-003/12
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.01-16-003/12-00 z dn. 05.12.2012 r.

Wartość projektu: 3 619 931,61 zł
Wartość dofinansowania: 3 076 941,86 zł
Wkład własny: 542 989,75 zł
Rodzaj projektu:Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych.

 


 

image.php

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego

projekt pn.

„Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy – Etap II.”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPOP.01.03.01-16-025/10
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.01-16-025/10-00 z dn. 17.12.2010 r.

Rodzaj projektu:

Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych.


 

image.php

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiegoprojekt pn.

„Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy.”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPOP.01.03.01-16-002/10
Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.03.01-16-002/10-00 z dn. 31.08.2010 r.

Rodzaj projektu:

Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych dla laboratoriów w szkołach wyższych i innych jednostkach naukowych, prowadzących badania na rzecz nowoczesnych technologii produkcyjnych.


Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close