REKRUTACJA 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022

ZASADY I TRYB REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 oraz wymagane dokumenty, terminy, itp., dostępne są na stronie IRK: wejście

Office for International Study Programmes

Zapisy zostaną uruchomione 19 kwietnia 2020

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego oferuje na rok akademicki 2021/2022 trójstopniowy system edukacji na poziomie wyższym:

A

Studia I stopnia

 

Kierunki:

 • Chemia
  (I stopień, 3-letnie, stacjonarne)
 • Farmacja
  (jednolite magisterskie, 5-letnie, stacjonarne, stacjonarne)
A

Studia II stopnia

Kierunki: Chemia

 • Chemia
  studia magisterskie, 2-letnie;
 • Chemia
  studia magisterskie, 1,5-roczne (po studiach inżynierskich; rekrutacja zimowa);

W przypadku zapytań preferowana jest forma elektroniczna poprzez system IRK lub mail!
Odpowiedzi będą udzielane w najkrótszym możliwym czasie.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata: Wymagane dokumenty

 

Dokumenty należy składać w białych kartonowych teczkach, na których należy czytelnie napisać:
kierunek studiów, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego i numerem telefonu, ew. mailem) – opis teczki-wzór.

 

Konto: kandydat w momencie rejestracji otrzymuje indywidualny numer konta, który jest dostępny po zalogowaniu się do systemu IRK.

Brak wpłaty w terminie skutkuje nierozpatrywaniem podania kandydata.

 

Opłata nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem przyczyn formalnych – na indywidualny wniosek kandydata do UKR; np. z powodu nieuruchomienia kierunku).  Rezygnacja kandydata przed lub po ogłoszeniu wyników kwalifikacji nie upoważnia go do roszczeń zwrotu wniesionej opłaty rekrutacyjnej.

 

Szczegółowe informacje o studiach na kierunku chemia oraz farmacjanutribiochemia udziela:

– sekretarz Komisji, dr Anna Kusakiewicz-Dawid, pokój 501/WCh, tel. 77 452 7151

– sekretarz Komisji, dr Paweł Lenartowicz, pokój 508/WCh, tel. 77 452 7154
– przewodniczący Komisji dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, pokój 513/WCh, tel. 77 452 7124,

Preferowany jest kontakt elektroniczny (zapytania) poprzez system IRK lub e-mail!

Dokumenty będą przyjmowane w p. 501 – V piętro budynku Wydziału Chemii (Collegium Chemicum)

 

Dyżury komisji: