image.php
INWESTUJEMY W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt pn. „Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego – etap II wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013“.

Całkowita wartość projektu: 3 544 371,73 zł.
Wartość dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 788 041,15 zł.

Rodzaj projektu:
– Wyposażenie obiektów dydaktycznych, w tym sal dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.