Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr hab. Anna Poliwoda prof. UO – przewodnicząca
dr Paweł Groch
Dominika Bursy – studentka

Jakość Kształcenia na UO

Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

dr hab. Dawid Siodłak prof. UO – przewodniczący
dr Anna Kusakiewicz-Dawid
dr Marietta Białoń

Jakość Kształcenia na UO

Programy kształcenia, plany studiów, efekty kształcenia

Programy studiów i efekty uczenia się
ARCHIWUM
  • Procedury

Wykaz procedur wewnętrznych – dokument PDF

 

  • Rada Programowa Wydziału Chemii, rok akademicki 2017/2018

Lp.

Stopień/tytuł Imię

Nazwisko

1 Dr hab., prof. UO Małgorzata Broda
2 Dr hab., prof. UO Krzysztof Ejsmont
3 Dr inż. Józef Hurek   (sekretarz)
4 Dr hab., prof. UO Jacek Lipok
5 Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
6 Dr hab., prof. UO Dawid Siodłak
7 Dr hab., prof. UO Krzysztof Szczegot  (przewodniczący)
8 Dr hab., prof. UO Hubert Wojtasek
9 Mgr Łukasz Kołodziej  (przedstawiciel doktorantów)
10   Jerzy Pogrzeba   (przedstawiciel studentów)
  • Plany studiów

  • Efekty kształcenia