Trwające


Zakończone


dr
Załączniki: Wniosek
Autoreferat PL, EN
Skład Komisji
Harmonogram

 

dr Justyna Walkowiak-Kulikowska
Jednostka macierzysta  Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)  30.04.2019
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 30.09.2019
Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne
Materiały Wniosek
Autoreferat PL, EN
Skład Komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr Bartosz Zarychta
Jednostka macierzysta  Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)   21.03.2019
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  27.06.2019
Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne
Materiały Wniosek
Autoreferat PL, EN
Skład Komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr Anna Poliwoda
Jednostka macierzysta  Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)   21.03.2019
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  13.06.2019
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
Autoreferat PL, EN
Skład Komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr Izabela Jasicka-Misiak
Jednostka macierzysta  Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)  28.09.2018
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  14.02.2019
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
Autoreferat PL, EN
Skład Komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr inż. Zygmunt Grzegorz Flisak
Jednostka macierzysta  Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę) 12.07.2018
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 17.01.2019
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
Autoreferat PL, EN
Skład Komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr Maciej Makowski
Jednostka macierzysta  Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)  12.07.2018
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  – 
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
Autoreferat PL, EN
Skład Komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr inż. Urszula Szeluga
Jednostka macierzysta  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)  12.07.2018
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  15.11.2018
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
streszczenie (autoreferat)
Auto-presentation in English
Skład Komisji 
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
Jednostka macierzysta  Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)  16.11.2017
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  17.05.2018
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
streszczenie (autoreferat)
Auto-presentation in English
Skład Komisji oraz zmiana w składzie
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr Alicja Utrata-Wesołek
Jednostka macierzysta  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę)  11.01.2018
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  17.05.2018
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
streszczenie (autoreferat)
Auto-presentation in English
Skład Komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr Mariusz Urbaniak
Jednostka macierzysta Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę) 21.12.2017 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego  17.05.2018
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
streszczenie (autoreferat)
Auto-presentation in English
Skład Komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr inż Agnieszka Bukowska
Jednostka macierzysta Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę) 28.09.2016 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 19.01.2017 r.
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
streszczenie (autoreferat)
Auto-presentation in English
Skład Komisji
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr inż Agnieszka Kowalczuk
Jednostka macierzysta Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę) 18.09.2014 r.
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 11.12.2014 r.
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji Habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr Wiesława Misiuk
Jednostka macierzysta Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę) 29.07.2015
Data nadania stopnia doktora habilitowanego
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
Autoreferat: PL, EN
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
Recenzje:

dr Dawid Siodłak
Jednostka macierzysta Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę) 13.11.2014
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 12.03.2015
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału
dr inż. Wojciech Wałach
Jednostka macierzysta Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania (wpisać datę) 19.02.2015
Data nadania stopnia doktora habilitowanego 02.07.2015
Dziedzina nauki chemiczne, dyscyplina chemia
Materiały Wniosek
Autoreferat: PL, EN
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram
Uchwała Rady Wydziału