PROPOZYCJE WYKŁADÓW Z CHEMII DLA SZKÓŁ 2019/2020

Wykładowca Proponowane tematy wykładów:
Dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, Prof. UO

1. Naturalne crime story – historie toksycznych roślin.

2. Zioła w kosmetyce.

3. Produkty pszczele okiem chemika.

4. Znachor w laboratorium – medycyna nie tylko ludowa.

5. Czy czarownice naprawdę latały? – teoria chemiczna.

6. Substancje roślinne – strażnicy naszego organizmu.

Dr Anna Kusakiewicz-Dawid 1. Od alchemii do chemii.
Dr hab. Anna Poliwoda, Prof. UO

1. Kosmetyczna puszka Pandory.

2. Czy wyginą mężczyźni? – endokrynny efekt zanieczyszczeń środowiska.

3. Ksenoestrogeny – chwilowa moda czy realne zagrożenie

4. Chemiczne dysputy o E-dodatkach do żywności –czyli o tym czy warto czytać etykiety

5. Tajemnice kosmetyków

Dr hab. Dawid Siodłak, Prof. UO

Aminokwasy, peptydy, białka.

Czym jest chemia?

Dr hab. Hubert Wojtasek, Prof UO

1. Uniwersalny język przyrody – chemiczne porozumiewanie się organizmów.

2. Jak działają leki?

3. Stawonogi hematofagiczne – żywe strzykawki czy zdolni farmaceuci?

4. Japonia – przyroda i kultura oczami opolskiego biochemika.

Prof. dr hab. inż. Piotr Paweł Wieczorek

1. Allelochemikalia w oddziaływaniach pomiędzy organizmami

2. Gdzie diabeł nie może, tam molekuły wyśle.

3. Nobliści ze Śląska – ich dzieło i życie.

4. Estrogeny i ksenoestrogeny jako niebezpieczne zanieczyszczenia środowiska.

5. Uniwersalny język przyrody – chemiczne porozumiewanie się organizmów.

6. Odnawialne źródła energii – możliwości wykorzystania w Polsce.

 

W razie zainteresowania prosimy kontaktować się mailowo z poszczególnymi wykładowcami. Adresy są dostępne z zakładce https://wch.uni.opole.pl/pracownicy/