aktualizacja: 08.06.2022

Stan od roku akademickiego 2022/2023

Wydziałowy koordynator ds. ECTS – dr hab. Dawid Siodłak


STUDIA I STOPNIA
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
STUDIA II STOPNIA - magisterskie

aktualizacja: 19.03.2019

Stan od roku akademickiego 2021/2022

Wydziałowy koordynator ds. ECTS – dr hab. Dawid Siodłak


STUDIA I STOPNIA
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
STUDIA II STOPNIA - magisterskie

aktualizacja: 19.03.2019

Stan od roku akademickiego 2020/2021

Wydziałowy koordynator ds. ECTS – dr hab. Dawid Siodłak


STUDIA I STOPNIA - nowe
STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE - nowe
STUDIA II STOPNIA - magisterskie

aktualizacja: 01.10.2019

Stan od roku akademickiego 2017/2018

Wydziałowy koordynator ds. ECTS – dr hab. Dawid Siodłak


STUDIA I STOPNIA - licencjackie oraz inżynierskie
STUDIA I STOPNIA - kierunek Chemia i Analityka Żywności
STUDIA II STOPNIA - magisterskie

aktualizacja: 17.05.2016

Stan od roku akademickiego 2016/2017

Wydziałowy koordynator ds. ECTS – dr hab. Dawid Siodłak


STUDIA III STOPNIA - doktoranckie
Studia I stopnia - kierunek Chemia i Analityka Żywności

Stan od roku akademickiego 2015/2016


Studia I i II stopnia

Stan od roku akademickiego 2014/2015


STUDIA I STOPNIA - licencjackie
STUDIA II STOPNIA - magisterskie
STUDIA III STOPNIA - doktoranckie

Uwaga: Kandydatów odsyłamy na strony związane z rekrutacją (www.rekrutacja.uni.opole.pl) oraz USOSWeb (Katalog Publiczny – Studia – wpisać “Chemia” w okienko wyszukiwania; aktualne są programy o kodach “7-KRK...”)

Natomiast studenci znajdą również informacje (rozszerzone) na serwerze USOSWeb.