Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Chemii UO:
Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów WCh UO (kadencja 2019-2021):

  1. Mgr Łukasz Kołodziej      e-mail:
Członkowie Wydziałowej Rady Doktorantów WCh UO (kadencja 2019-2021):
  1. Mgr Łukasz Kołodziej
  2. Mgr Weronika Pilis
  3. Mgr Emilia Niemczyk

Wszelkie informacje dotyczące regulaminów, stypendiów oraz samych doktorantów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Doktorantów UO: www.doktoranci.uni.opole.pl