Katedry


Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej

Kierownik Katedry: dr hab. K. Ejsmont, Prof. UO

Wydziałowe Pracownie Specjalistyczne


Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni

Przełożona: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
Skład osobowy: mgr Marek Grzymek – specjalista

Pracownia Analizy Termicznej

Przełożona: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
Skład osobowy: mgr Beata Sacher – Majewska – specjalista

Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych

Przełożony: Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
Skład osobowy: dr Magdalena Szpak – specjalista, operator spektrometru NMR