Dawid Siodłak

Dawid Siodłak

dr hab., prof. UO

e-mail: Dawid.Siodlak@uni.opole.pl

Mgr: 1995, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, chemia
Dr : 2004, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, chemia organiczna
Habilitacja: 2015, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski

Absolwent III LO w Opolu. W latach 1990-1995 studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (w ostatnim roku przekształcona na Uniwersytet Opolski). Praca magisterska „Nα-Fluorenylometoksykarbonylo-aminokwasy” wykonana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. Barbary Rzeszotarskiej. Służba wojskowa VII – XII 1996. W latach 1995-2004 asystent w Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Praca doktorska „N’,N’-dimetyloamidy-N-acetylo-α,β-dehydroaminokwasów: synteza, konformacja, asocjacja” wykonana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. Barbary Rzeszotarskiej. Od roku 2004 adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej Instytutu Chemii, a obecnie Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Praca habilitacyjna „Określenie właściwości konformacyjnych podstawowych modyfikacji naturalnych α,βdehydroaminokwasów”.

Pełny profil do pobrania z załącznika