SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

 

aktualizacja 06.03.2024 (00:30) prosimy śledzić ewentualne korekty planów


Jednolite magisterskie
2. Stopnia (magisterskich)
3. Stopnia (doktoranckich)
Kursy ogólnouczelniane

Plan kursów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 2019/20

WYDZIAŁ / INSTUTUT / KATEDRA

L.p.

Nazwa kursu (nazwa w jęz. angielskim)/ liczba zarejestrowanych studentów (grup)/możliwość przyjęcia dodatkowych osób

Prowadzący

Liczba i forma zajęć

Termin

Godzina/budynek/sala

 

1

Naturalne i syntetyczne substancje uzależniające

Natural and synthetic drug of abuse

dr hab. Izabela Jasicka-Misiak, prof. UO

wykład

02, 16 i 30 III; 20 IV;

04 i 18 V;

01 i 15 VI

 

16:30-18:00

Sala 06 Mr 

(Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, przyziemie DS. „Mrowisko”)

 

Objaśnienia

112 A

Sala audytoryjna w Instytucie Psychologii, Plac Staszica 1

249 IF

Sala audytoryjna w  Instytucie Fizyki

Aula A i B

Sale audytoryjne w budynku głównym, ul. Oleska 48

BG

Sale w budynku głównym, ul. Oleska 48

BM, P1, P2

Sale w budynku Biologii przy ul. Oleskiej 22

CB

Sale w budynku Collegium Biotechnologicum

CC

Sale w budynku Collegium Civitas

Ch

Sale w budynku Wydziału Chemii

CI

Sale w budynku Collegium Iuridicum

CME

Sale w budynku Collegium Medicum

CP

Sale w budynku Collegium Pedagogicum

Dm

Sale w budynku przy ul. Dmowskiego 7-9

IF

Sale w Instytucie Fizyki

IP

Sale w Instytucie Psychologii,  Plac Staszica 1

K

Sale w budynku przy ul. Kardynała Kominka 4

Mr

Sale w DS. „Mrowisko”, KChEiA

SJO

Sale w Studium Języków Obcych, BG