60 LAT OPOLSKIEJ CHEMII AKADEMICKIEJ I 5 LAT FARMACJI

Bieżący rok 2024 jest dla naszej ALMA MATER OPOLIENSIS szczególnie obfity w jubileusze. W tym roku mija bowiem 70 lat od rozpoczęcia jej funkcjonowania w Opolu, z tego 30 lat to czas działalności jako Uniwersytet Opolski. Do grona zacnych Jubilatów dołącza w tym roku również Wydział Chemii i Farmacji UO, który świętuje swoje 60-lecie, a nowo realizowany na Wydziale kierunek Farmacja, obchodzi 5 lat istnienia. W czasie tych 60 lat powstał Instytut Chemii, który rozwijał się intensywnie przez 37 lat i następnie stał się prekursorem utworzonego w roku 2008 Wydziału Chemii, a od marca 2024 r.  jedynego w kraju Wydziału Chemii i Farmacji. W tym czasie wybudowano i/lub zmodernizowano a także wyposażono w nowoczesny sprzęt i aparaturę badawczą laboratoria skupiające opolskich chemików. Ponadto, intensywnie na wielu płaszczyznach rozwijano tematykę badawczą, a także doskonalono tok kształcenia. Sześć dekad, to czas który zaowocował współpracą z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą, a także z podmiotami gospodarczymi. Rozwój działań naukowych podejmowanych w partnerstwie z innymi jednostkami odzwierciedla duży potencjał naukowy kadry Wydziału Chemii i Farmacji. Opolscy chemicy aktywnie uczestniczą w życiu naszej Uczelni, skutecznie pozyskują środki na badania i rozwój infrastruktury badawczej w ramach aplikowania o granty i projekty różnych typów, oraz zasiadają w gremiach doradczych i zarządzających Uniwersytetu Opolskiego, a także różnych instytucji pozauczelnianych.


Jubileusz 60-lecia chemii akademickiej i 5-lecia Farmacji to wyjątkowa okazja, kiedy cała nasza społeczność – pracownicy (obecni i emerytowani), studenci, absolwenci oraz wszyscy sympatycy chemii – mogą spotkać się, by wspólnie świętować to wyjątkowe wydarzenie.

GŁÓWNE OBCHODY JUBILEUSZOWE ZAPLANOWANO W DNIU 24 MAJA 2024 ROKU, a przygotowany program obfituje w liczne wydarzenia. W tym dniu nie zabraknie inspirujących prelekcji i sesji naukowych. Natomiast wieczór będzie doskonałą okazją do wspólnego spotkania po latach dla wszystkich, którzy zechcą wspólnie powspominać to co było oraz porozmawiać o tym co jest i co będzie:-)

Niech 24 maja 2024 będzie niezapomnianym wydarzeniem, które połączy nas wszystkich wokół jednej pasji – CHEMII i FARMACJI

 

Szczegółowy plan Uroczystości tutaj

Patronat

Sponsorzy