Dr Paweł Lenartowicz z Katedry Chemii Organicznej i Biochemii otrzyma grant o wartości 33 000 zł w wyniku rozstrzygniętego konkursu MINIATURA 6 Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu brzmi „β-bromodehydropeptydy jako prekursory do otrzymywania zszytych peptydów”. Wyniki zaplanowanych badań pilotażowych mają dać odpowiedź na pytanie czy reakcja przyłączenia tioli do reszt β-bromodehydroalanylowych będzie użyteczna do makrocyklizacji peptydów. Makrocyklizacja peptydów jest wykorzystywana w syntezie peptydów/peptydomimetyków o potencjalnym działaniu terapeutycznym.

 Laureatowi gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy naukowej!