W dniu 12 kwietnia 2023 roku odbyła się uroczysta gala podsumowująca XXVI Opolski Turniej Wiedzy Chemicznej, który współorganizowany był przez Wydział Chemii UO oraz Opolski Oddział PTChem. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli między innymi Prorektor UO ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek oraz Opolski Kurator Oświaty mgr Michał Siek.
Spotkanie rozpoczęło wystąpienie dr hab. Anny Poliwoda, prof. UO, Przewodniczącej Opolskiego Oddziału PTChem. Następnie, dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO wygłosił interesujący wykład popularnonaukowy, w którym poruszył zagadnienia związane z projektowaniem i procesem powstawania leków. W drugiej części spotkania odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród uhonorowanym laureatom oraz zwycięzcom tegorocznego Turnieju. Nagrody wręczali nasi znamienici goście Pani dr hab. Izabella Pisarek, prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego, Pan Tomasz Kowalski, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu, oraz dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, dziekan Wydziału Chemii.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia: