Małgorzata Broda

Małgorzata Broda

Prof. dr hab.

e-mail: malgorzata.broda@uni.opole.pl

Mgr: 1982, Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski, chemia
Dr : 1990, Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk chemicznych
Habilitacja: 2009, Uniwersytet Wrocławski
Profesor nadzwyczajny: 2011, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski

Profesor zwyczajny: 2020

Studia magisterskie w latach 1977-1982 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1982 asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w zespole prof. J. P. Hawranka. Praca doktorska pt: „Relaksacja oscylacyjna w halogenofenolach” przygotowana pod kierunkiem prof. J. P. Hawranka.
Habilitacja w 2009r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Stereoelektronowe właściwości pochodnych α,β-dehydroaminokwasów”

W roku 1991 dwa staże na Uniwersytecie w Utrechcie pod kierunkiem prof. J.H van der Maas’a i w Karl-Franzens-Universitat Graz pod kierunkiem prof. R. Janoschek’a. Od 1993 roku adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej Uniwersytetu Opolskiego. Od 2011 – kierownik Zakładu Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego, a od 2020 – profesor zwyczajny.

 

Zainteresowania naukowe:

Spektroskopia oscylacyjna układów z wiązaniem wodorowym; badanie relaksacji oscylacyjnej na podstawie analizy kształtu pasm; właściwości modelowych peptydów i α,β-dehydropeptydów; modelowanie molekularne właściwości strukturalnych i spektroskopowych wybranych związków  o znaczeniu biologicznym.

 

Wybrane publikacje:

 

 1. Kupka, T., Broda, M.A., Wieczorek, P.P.; What is the form of muscimol from fly agaric mushroom (Amanita muscaria) in water? An insight from NMR experiment supported by molecular modeling (2020) Magnetic Resonance in Chemistry, 58 (6), pp. 584-593.

 

 1. Dyrda, G., Broda, M.A., Hnatejko, Z., Pędziński, T., Słota, R.; Adducts of free-base meso-tetraarylporphyrins with trihaloacetic acids: Structure and photostability (2020) Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 393, art. no. 112445, .

 

 1. Kupka, T., Buczek, A., Broda, M.A., Mnich, A., Kar, T.; Performance of polarization-consistent vs. correlation-consistent basis sets for CCSD(T) prediction of water dimer interaction energy (2019) Journal of Molecular Modeling, 25 (10), art. no. 313, .

 

 1. Buczek, A., Siodłak, D., Bujak, M., Makowski, M., Kupka, T., Broda, M.A.; Impact of the ΔPhe configuration on the Boc-Gly-ΔPhe-NHMe conformation: experiment and theory (2019) Structural Chemistry, 30 (5), pp. 1685-1697.

 

 1. Kupka, T., Mnich, A., Broda, M.A.; Performance of revised STO(1M)-3G basis set for prediction of 5-fluorocytosine chemical shifts (2019) Magnetic Resonance in Chemistry, 57 (8), pp. 489-498.

 

 1. Kupka, T., Gajda, Ł., Stobiński, L., Kołodziej, Ł., Mnich, A., Buczek, A., Broda, M.A.; Local aromaticity mapping in the vicinity of planar and nonplanar molecules (2019) Magnetic Resonance in Chemistry, 57 (7), pp. 359-372.

 

 1. Gajda,Ł., Kupka, T., Małolepszy, A., Stobiński, L., Buczek, A., Broda, M.A., Wrzalik, R.; Spectroscopic characterization of non-covalent CuPc-GO system. Experiment and theory (2019) Materials Chemistry and Physics, 231, pp. 301-310.

 

 1. Gajda, Ł., Kupka, T., Broda, M.A.; Solvent impact on the planarity and aromaticity of free and monohydrated zinc phthalocyanine: a theoretical study (2018) Structural Chemistry, 29 (3), pp. 667-679.

 

 1. Kupka, T., Buczek, A., Broda, M.A., Gajda, Ł., Ignasiak, M.; Convergence of nuclear magnetic shieldings and one-bond 1J(11B1H) indirect spin–spin coupling constants in small boron molecules (2018) Magnetic Resonance in Chemistry, 56 (5), pp. 338-351.

 

 1. Gajda, Ł., Kupka, T., Broda, M.A., Leszczyńska, M., Ejsmont, K.; Method and basis set dependence of the NICS indexes of aromaticity for benzene (2018) Magnetic Resonance in Chemistry, 56 (4), pp. 265-275.

 

 1. Wałęsa, R., Broda, M.A.; The influence of solvent on conformational properties of peptides with Aib residue—a DFT study (2017) Journal of Molecular Modeling, 23 (12), art. no. 349.

 

 1. Kusakiewicz-Dawid, A., Porada, M., Ochędzan-Siodłak, W., Broda, M.A., Bujak, M., Siodłak, D.; Pyrazole amino acids: hydrogen bonding directed conformations of 3-amino-1H-pyrazole-5-carboxylic acid residue (2017) Journal of Peptide Science, 23 (9), pp. 716-726.

 

 1. Kliber-Jasik, M., Broda, M.A., Maroń, A., Nackiewicz, J.; Interactions of amino acids with aluminum octacarboxyphthalocyanine hydroxide. Experimental and DFT studies (2017) Journal of Molecular Modeling, 23 (2), art. no. 51 .

 

 1. Staś, M., Bujak, M., Broda, M.A., Siodłak, D.; Conformational preferences and synthesis of isomers Z and E of oxazole-dehydrophenylalanine (2016) Biopolymers, pp. 283-294.

 

 1. Dyrda, G., Słota, R., Broda, M.A., Mele, G.; Meso-Aryl-substituted free-base porphyrins: Formation, structure and photostability of diprotonated species (2016) Research on Chemical Intermediates, 42 (4), pp. 3789-3804.