INSTRUKCJA POZYSKANIA INFORMACJI
O REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH NA WYDZIALE CHEMII

kierunki: Chemia i Farmacja

 

Informacje o realizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych – obowiązujących na Wydziale Chemii – można znaleźć na stronie internetowej Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego w kolumnie PRAKTYKI STUDENCKIE, gdzie znajdziesz:
– Ogłoszenia dla studentów;
– Dokumenty do pobrania (oświadczenia, skierowania);
– Dokumenty do pobrania (instrukcje, opinie, karty przebiegu) – tu wybierz Wydział Chemii;
Na tej stronie dla każdego kierunku, specjalności i roku znajduje się:
– instrukcja;
– wzór Opinii;
– wzór Karty przebiegu praktyki;
Opinia i Karta przebiegu praktyki to dokumenty do wypełnienia przez opiekuna praktyki w miejscu praktyki i przez studenta. Wypełnione dokumenty będą podstawą zaliczenia praktyki przez Koordynatora praktyk Wydziału Chemii.

Druk rekomendacji Okręgowej Izby Aptekarskiej i Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego –docx

Wykaz Zakładów/Firm, w których studenci Wydziału Chemii UO realizują praktyki zawodowe – pdf

Wykaz firm/zakładów deklarujących przyjęcie studentów Wydziału Chemii UO  na praktyki w latach 2018-2021 – pdf

Wykaz interesariuszy zewnętrznych opiniujących program studiów – pdf

 

KARTY PRZEDMIOTU – SYLABUSY

 

 

dr Kornelia Bosowska
Koordynator praktyk Wydziału Chemii UO
Oleska 48, 45-052 Opole
pokój 406, IV piętro
tel. 77/452 7143, kom. 602 316 365
e-mail: kornelia.bosowska@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close