Godziny rektorskie 2 listopada 2022 r. – do godz. 12 (link)