dr hab. Teobald Kupka

dr hab. Teobald Kupka

dr hab.

e-mail: teobald@uni.opole.pl

Mgr: 1979, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Praca magisterska: „Analiza Wibracyjna Ortorombowego Polioskymetylenu”, promotor: dr Stanisław Pietrzycki, Instytut Chemii U Sl Katowice
Dr : 1992, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Praca doktorska: “Struktura kompleksów Mn(II), Co(II) i Cu(II) z niektórymi penicylinami w roztworach określane metodą MRJ z zastosowaniem polepszania parametrów widma metodą komputerową “;
Promotor: prof. Jan O. Dzięgielewski, U Sl Katowice. Recenzenci: Prof. Henryk Kozłowski, Uniwersytet Wrocławski i Jerzy S. Blicharski, Uniwersytet Jagielloński
Habilitacja: 2011 Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, praca habilitacyjna: „Obliczenia teoretyczne stałej ekranowania magnetycznego, przesunięć chemicznych i stałej sprzężeń spinowo-spinowych” – chemia fizyczna i teoretyczna.

Nagroda:
Rektora Uniwersytetu Śląskiego za najlepszą pracę doktorską w 1992 r

Zainteresowania naukowe:

Spektroskopia NMR, IR, Ramana oraz modelowanie molekularne parametrów strukturalnych i spektroskopowych wybranych układów molekularnych. Nanotechnologia i badania in vivo.

Krótka historia pracy:

Uniwersytet Śląski (1980-2003, cały etat); Polska Akademia Nauk, Centrum Chemii Polimerów w Zabrzu (1986-1998, 2001, ½ etatu i prace na umowę); University of Waterloo, Department of Physics, Ontario, Canada (1998-2000, staż po doktoracie); Argonne National Laboratory, Chicago, USA (2001-2005, wizyta naukowa); Academia Sinica, Taipei, Taiwan (2005-2006, wizyta naukowa); Uniwersytet Opolski, Instytut/Wydział Chemii (2006 – , cały etat)

Współpraca naukowa:

 1. Uniwersytet Śląski, Wydział Fizyki/Chemii, Katowice dr hab. Karol Pasterny;
  Prof. Barbara Machura, dr Tadeusz Pluta
  Nanotechnologia (SWCNT), modelowanie parametrów strukturalnych i spektroskopowych
 2. Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Fizycznej, Warszawa
  dr Leszek Stobiński

  Nanotechnologia (SWCNT)
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  dr Elżbieta Chełmecka

  Nanotechnologia (SWCNT), modelowanie parametrów strukturalnych i spektroskopowych
 4. Department of Molecular Spectroscopy, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Prague, Czech Republic
  dr Jakub Kaminsky, prof. Petr Bour

  modelowanie parametrów strukturalnych i spektroskopowych
 5. Department of Chemistry, University of Copenhagen, DK-2100 Copenhagen, Denmark
  Prof. Stephan Sauer

  modelowanie parametrów strukturalnych i spektroskopowych
 6. Tatung Technical University and Academia Sinica, Taipei, Taiwan
  Prof. Hong-Ming Lin and dr Chang Yuan-Chih

  Nanotechnologia
 7. University of Ioannina, Department of Chemistry, Greece
  Prof. Ioannis Gerothanassis
  modelowanie parametrów strukturalnych i spektroskopowych

Wybrane publikacje:

 

 1. A. Buczek, T. Kupka*, S. P. A. Sauer, M. A. Broda,Estimating the carbonyl anharmonic vibrational frequency from affordable harmonic frequency calculations, J. Mol. Model., w druku (2012).
 2. T. Kupka*, E. Chełmecka, K. Pasterny, M. Stachów and L. Stobiński, DFT calculations of structures, 13C NMR chemical shifts and Raman RBM mode of simple models of small diameter (4.0) zigzag carboxylated single wall carbon nanotubes, Magn. Reson. Chem., w druku (2012).
 3. T. Kupka*, M. Stachów, M. Nieradka, L. Stobiński, DFT calculation of structures and NMR chemical shifts of simple models of small diameter zigzag single wall carbon nanotubes (SWCNTs), Magn. Reson. Chem., 49 (2011) 549-557.
 4. T. Kupka*, M. Stachow, M. Nieradka, J. Kaminsky*, T. Pluta, Convergence of Nuclear Magnetic Shieldings in the Kohn-Sham Limit for Several Small Molecules, J. Chem. Theory Comput., 6 (2010) 1580-1589.
 5. T. Kupka*, H. M. Lin*, L. Stobiński, Ch.-H. Chen, W.-J. Liou, R. Wrzalik, Z. Flisak, Experimental and theoretical studies on corals. I. Toward understanding origin of color in precious red coral from Raman and IR spectroscopy and DFT calculations. J. Raman Spectrosc., 47, (2010) 651-658.
 6. T. Kupka, Complete Basis Set B3LYP NMR Calculations of CDCl3 Solvent’s Water Fine Spectral Details, Magn. Reson. Chem.,46 (2008) 851-858.
 7. T. Kupka, C. Lim*, Polarization-Consistent Versus Correlation-Consistent Basic Sets in Predicting Molecular and Spectroscopic Properties. J. Phys. Chem. A, 111, 1927-1932 (2007).
 8. S. K. Gray*, T. Kupka, Propagation of Light in Metallic Nanowire Arrays: Finite-Difference Time-Domain Studies of Silver Cylinders”, Phys. Rev. B, 68, 454151-4541511 (2003). ( > 130 cytowań).
 9. T. Kupka, B. Ruscic, R. E. Botto*, Toward Hartree-Fock- and Density Functional Complete Basis-Set Predicted NMR Parameters, J. Phys. Chem. A., 106, 10396-10407 (2002).
 10. K. Brandt*, I. Porwolik-Czomperlik, M. Siwy, T. Kupka, R. A. Shaw, D. B. Davies, M. B. Hursthouse, G. D. Sykara, Thermodynamic vs Supramolecular Effects in the Regiocontrol of the Formation of New Cyclotriphosphazene-Containing Chiral Ligands with 1,1′-Binaphthyl Units: Spiro vs Ansa Substitution at the N3P3 Ring, J. Am. Chem. Soc., 119, 12432-12440 (1997). ( >40 cytowań).