Bożena Frąckowiak-Wojtasek

Bożena Frąckowiak-Wojtasek

dr

e-mail: bozena.frackowiak@uni.opole.pl

Mgr: 1994-1999 – studia magisterskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej,
Dr : 1999-2004 – asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Chemii Bioorganicznej
Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, 2005-2006 – specjalista naukowo-techniczny w Zakładzie Chemii Bioorganicznej

Pełny profil do pobrania z załącznika