Gabriela Dyrda

Gabriela Dyrda

Dr

e-mail: Gabriela.Dyrda@uni.opole.pl

Mgr: 1997, Uniwersytet Opolski, Wydział Mat.-Fiz.-Chem., specjalność – Chemia Podstawowa i Stosowana,
Dr : 2006, Uniwersytet Opolski, Wydział Mat.-Fiz.-Chem., tytuł: doktor nauk chemicznych

1992-1997 studia magisterskie, Wydział Mat.-Fiz.-Chem., Uniwersytet Opolski, kierunek: chemia, specjalność – Chemia Podstawowa i Stosowana
1997-2006 – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Chemii, Wydział Mat.-Fiz.-Chem Uniwersytetu Opolskiego,
W 2006 r. stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Opolskiego,
Od 2006 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Chemii, Wydział Mat.-Fiz.-Chem Uniwersytetu Opolskiego

Zainteresowania naukowe:

Chemia kompleksów ftalocyjaniny, porfiryny oraz ich analogów, reaktywność i właściwości optoelektroniczne ftalocyjanin, sensybilizacja chemiczna i fotochemiczna metaloftalocyjanin, mechanizmy transferu energii stanów wzbudzonych do innych molekuł, procesy katalizy z udziałem sensybilizowanych kompleksów ftalocyjaniny i porfiryny, architektura molekularna metaloftalocyjanin.

Wybrane publikacje:

 1. R. Kubiak, G. Dyrda, K. Ejsmont, Molecular balance forms of indium phthalocyanines in benzene and pyridine solution, J. Mol. Struct. 2019, 1177, 209-214
 2. D. Man,, R. Słota, A. Kawecka, G.Engel, G. Dyrda, Liposomes modified by mono- and bis-phthalocyanines: A comprehensive EPR study, Eur. Phys. J. E, 2017, 40: 63
 3. R. Kubiak, G. Dyrda, K. Ejsmont, Deduction of the oxidation degree of the group A15 elements at the phthalocyanines on the basis of the Q band, Dyes and Pigments 145, 2017, 371-375
 4. R. Kubiak , G. Dyrda, K. Ejsmont, Examples of UV-Vis profiles use as tool for evidence of the metallophthalocyanines transformation, J. Mol. Struct. 2017, 1130, 559-564
 5. G. Dyrda., R. Słota, M.A. Broda, G. Mele, meso-Aryl-substituted free-base porphyrins: formation, structure and photostability of diprotonated species, Res. Chem. Intermed. 2016, 42, 3789-3804
 6. R. Słota, G. Dyrda, M. Hofer, G. Mele, E. Bloise, R. del Sole : “Novel lipophilic lanthanide bis-phthalocyanines functionalized by pentadecylphenoxy groups: synthesis, characterization and UV-photostability”, Molecules, 2012, 17, 10738-10753. (Invited paper)
 7. R. Słota, M.A. Broda, G. Dyrda, K. Ejsmont, G. Mele : “Structural and molecular characterization of meso-substituted zinc porphyrins: A DFT supported study”,Molecules, 2011, 16, 9957-9971. (Invited paper)
 8. R. Słota, G. Dyrda, K. Szczegot, G. Mele, I. Pio : “Photocatalytic activity of nano and micro crystalline TiO2 hybrid systems involving phthalocyanine or porphyrin sensitizers”, Photochem.Photobiol. Sci., 2011, 10, 361 – 366.
 9. G. Marcì, E. García-López, G. Mele, L. Palmisano, G. Dyrda, R. Słota : “Comparison of the photocatalytic degradation of 2-propanol in gas-solid and liquid-solid systems by using TiO2 – LnPc2 hybrid powders”, Catal. Today, 2009, 143, 203 – 210.
 10. R. Słota, G. Dyrda, K. Szczegot : “Sulfur dioxide oxidation catalyzed by photosensitized ytterbium diphthalocyanine”, Catal. Lett., 2008, 126, 247 – 252.
 11. G. Mele, R. del Sole, G. Vasapollo, E. García-López, L. Palmisano, L. Jun, R.Słota i G. Dyrda “TiO2-based photocatalysts impregnated with metallo-porphyrins employed for degradation of 4-nitrophenol in aqueous solutions:role of metal and macrocycle”, Res. Chem. Intermed., 2007, 33, 433–448.
 12. Słota R., Dyrda G., Hnatejko Z., Karolczak J. i Stryła, Z. “Effect of air-absorbed oxygen and moisture on the chemical stability of photoexcited Mg, Zn and Eu phthalocyanines in dimethylformamide”, J.Porph. and Phthal., 2006, 10, 43-54
 13. Słota R. i G. Dyrda, “UV photostability of metal phthalocyanines in organic solvents”, Inorg. Chem., 2003, 42, 5743- 5750.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close