INSTRUKCJA POZYSKANIA INFORMACJI
O REALIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH NA WYDZIALE CHEMII

 

 

Informacje o realizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych – obowiązujących na Wydziale Chemii – można znaleźć na stronie internetowej Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu Opolskiego
I dalej:
Znajdując się już na stronie Centrum Edukacji Ustawicznej uważnie przeczytaj Obieg dokumentów dotyczących organizacji i realizacji praktyk studenckich pamiętając, że chodzi o Praktyki Zawodowe, z górnego menu wybierz PRAKTYKI STUDENCKIE, gdzie znajdziesz:
Ogłoszenia dla studentów;
Wzory dokumentów na praktyki STUDENT (tutaj ważne jest Oświadczenie);
– Wzory opinii i instrukcje praktyk OPIEKUN Praktyki – tu wybierz Wydział Chemii;
Na tej stronie dla każdego kierunku, specjalności i roku znajduje się:
– instrukcja;
– wzór Opinii;
– wzór Karty przebiegu praktyki;
Opinia i Karta przebiegu praktyki to dokumenty do wypełnienia przez opiekuna praktyki w miejscu praktyki i przez studenta. Wypełnione dokumenty będą podstawą zaliczenia praktyki przez Dziekana Wydziału Chemii.

dr Kornelia Bosowska
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii UO
Praktyk Studenckich Wydział Chemii UO
Oleska 48, 45-052 Opole
pokój 412, IV piętro
tel. 77/452 7143, kom. 602 316 365
e-mail: kornelia.bosowska@uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close