Nazwa jednostki: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta (2 etaty)

Wymagania:

  • Ukończone studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie w zakresie nauk chemicznych lub pokrewnych.
  • Uczestnictwo w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UO (wymagane jest posiadanie statusu doktoranta na dzień rozpoczęcia prac w projekcie, tj. od 1 października 2020 r.)
  • Znajomość zagadnień dotyczących chemii metaloorganicznej.
  • Umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej; duża samodzielność w realizacji postawionych zadań i celów badawczych.
  • Znajomość technik analitycznych stosowanych w chemii organicznej.
  • Zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole.
  • Znajomość angielskiego (w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej).

Opis zadań:

Zadaniem stypendysty będzie udział w realizacji powierzonych mu celów badawczych określonych w grancie SONATA 15, którego tytuł brzmi: „Projektowanie nowych metod sprzęgania krzyżowego z udziałem metali powszechnie występujących w przyrodzie – efektywna droga do zrównoważonej syntezy”, pod kierownictwem dr Elwiry Bisz. Ponadto, doktorant – stypendysta będzie zobowiązany do przygotowywania na podstawie uzyskanych wyników raportów cząstkowych oraz materiału do publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST

Termin składania ofert: 15 września 2020, 12:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

Doktorant będzie zaangażowany w projekt w pełnym wymiarze godzin.

Czas trwania stypendium: 24 miesiące (z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy)

Wysokość stypendium: 2000 zł miesięcznie (Uczestnik Szkoły Doktorskiej może ubiegać się o dodatkowe stypendia zgodnie z oddzielnymi regulaminami UO)

Dodatkowe informacje:

Kierownik projektu: dr Elwira Bisz

Preferowany termin rozpoczęcia: 01.10.2020

Wymagane dokumenty:
• CV wraz z listą publikacji i wystąpień konferencyjnych
• List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
• Skan dyplomu magistra lub magistra inżyniera (lub zaświadczenie o jego posiadaniu)

  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

Dokumenty należy złożyć do 15.09.2020 r. na adres e-mail: ebisz@uni.opole.pl

Osoby wyłonione w procesie rekrutacji zostaną poinformowane o decyzji komisji rekrutacyjnej za pomocą poczty elektronicznej.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close