Komunikaty


 • Harmonogram LETNIEJ sesji egzaminacyjnej 2017/18
 • Komunikat nr 1/2018 Dziekana Wydziału Chemii w sprawie organizacji LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ
  w roku akademickim 2017/2018
 • Komunikat nr 2/2018 Dziekana Wydziału Chemii w sprawie UKOŃCZENIA STUDIÓW I stopnia
 • Komunikat nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemii w sprawie UKOŃCZENIA STUDIÓW II stopnia
  Załącznikinr 1, nr 2, nr 3

Przedmioty ogólnouczelniane

Studenci I stopnia studiów są zobowiązani, w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, wybrać jeden przedmiot z nauk humanistycznych (obowiązkowo filozofia – zarządzenie Rektora) i dwa przedmioty z nauk społecznych, w tym jeden zawierający elementy przedsiębiorczości.

Nauki humanistyczne (wybór jednego przedmiotu): ustalono, że filozofia (realizacja na 2 semestrze studiów)

Nauki społeczne (wybór dwóch przedmiotów):

 • ekonomiczne (ekonomia, finanse, towaroznawstwo)
 •  prawne (administracja, prawo, prawo kanoniczne
 • interdyscyplinarne (geografia społeczna i ekonomiczna, nauki o zarządzaniu)

Pozostałe przedmioty (dwa – ChB; trzy – ChNM_Inż) studenci wybierają wg własnego uznania.


Praktyka zawodowa (3.3PB.PRAKT): Instrukcja, Sylabus
Praktyka zawodowa I (7-D3-4-INZ-03): Instrukcja, Sylabus
Praktyka zawodowa II (7-D3-6-INZ-05): Instrukcja, Sylabus

dokumentacja 2016/17:

Praca dyplomowa


Monitoring karier zawodowych Absolwentów UO (Wydziału Chemii)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close