W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej informuję, że dnia 07 czerwca 2016 roku odbyły się wybory Prodziekana ds. studentów Wydziału Chemii UO przez Kolegium Elektorów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. W spotkaniu wyborczym uczestniczyło 24 Elektorów spośród 29 uprawnionych do głosowania, co umożliwiło przeprowadzenie wyborów.
Kandydatem na Prodziekana ds. studentów Wydziału Chemii UO był dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO, który został zgłoszony na funkcję Prodziekana zgodnie z procedurami wyborczymi i wyraził pisemną zgodę na kandydowanie oraz uzyskał jednogłośną akceptację Elektorów Wydziałowych z grona studentów i doktorantów.
Po przeprowadzeniu tajnego głosownia (przy ważności wszystkich głosów) kandydat otrzymał 24 głosy poparcia.

Zgodnie z procedurą wyboru stwierdzono, że Prodziekanem-elektem Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w latach 2018-2020 został Pan dr hab. Dawid Siodłak, prof. UO wybrany na funkcję Prodziekana ds. studentów.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wydziału Chemii UO
Wioletta Ochędzan-Siodłak

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close