Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia, rok akademicki 2016/2017:

Dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO – przewodnicząca Komisji
Przedstawiciele nauczycieli akademickich
Dr Marietta Białoń
Dr Gabriela Dyrda
Dr Anna Kusakiewicz-Dawid
Przedstawiciel doktorantów
Mgr Emilia Niemczyk
Przedstawiciel studentów
Kornelia Kubis

Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia rok akademicki 2017/2018

Dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO – przewodniczący Komisji

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
Dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO
Dr Izabela Jasicka-Misiak
Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
Przedstawiciel doktorantów
Mgr inż. Ewa Makowicz
Przedstawiciel studentów
Weronika Pietruszka

Rada Programowa Wydziału Chemii, rok akademicki 2017/2018

Lp.

Stopień/tytuł Imię

Nazwisko

1 Dr hab., prof. UO Małgorzata Broda
2 Dr hab., prof. UO Krzysztof Ejsmont
3 Dr inż. Józef Hurek   (sekretarz)
4 Dr hab., prof. UO Jacek Lipok
5 Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
6 Dr hab., prof. UO Dawid Siodłak
7 Dr hab., prof. UO Krzysztof Szczegot  (przewodniczący)
8 Dr hab., prof. UO Hubert Wojtasek
9 Mgr Łukasz Kołodziej  (przedstawiciel doktorantów)
10 Jerzy Pogrzeba   (przedstawiciel studentów)
Ocena pracowników Wydziału Chemii – wyniki ankietyzacji
Hospitacje zajęć Dydaktycznych

Wydział Chemii

Hospitacje planowane w roku 2020/21

Hospitacje planowane w roku 2018/19

Wykaz przeprowadzonych i planowanych hospitacji – stan na 30.06.2017

Lp. Nauczyciele akademiccy Tytuł / Stopień

Rok akademicki/Data hospitacji*

  Samodzielni*   2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
1. Czaja Krystyna

prof.

dr hab. inż.

 

Planowana
2. Olijnyk Włodzimierz

prof.

dr hab.

 

13.01.2016

 

3. Wieczorek Piotr

prof.

dr hab. inż.

 

Planowana
4. Białek Marzena

dr hab.,

prof. UO

 

17.05.2016

 

5. Broda Małgorzata

dr hab.,

pof. UO

 

 

Planowana
6. Bujak Maciej dr hab., prof. UO

04.01.2013

04.01.2013

07.04.2016

 

7. Ejsmont Krzysztof dr hab., prof. UO

 

27.11.2013 Planowana
8. Kupka Teobald dr hab., prof. UO

 

02.12.2013 Planowana
9. Pawełczak Małgorzata dr hab. + 03.12.2013 23.11.2016
10. Lipok Jacek

dr hab.,

prof. UO

21.11.2014 Planowana
11. Siodłak Dawid

dr hab.

 

31.04.2012 07.01.2013 12.04.2016
12. Słota Rudolf dr hab. inż., prof. UO

 

??? Planowana
13. Szczegot Krzysztof dr hab., prof. UO

 

08.01.2015 Planowana
14. Wojtasek Hubert dr hab., prof. UO

 

25.05.2015 Planowana
  Niesamodzielni**                
15. Białoń Marietta Dr

 

05.05.2017
16. Bosowska Kornelia

Dr

 

13.05.2016 Planowana
17. Dawidowska-Marynowicz Barbara Dr   12.01.2016 Planowana
18. Dyrda Gabriela Dr

 

20.01.2016 Planowana
19.

Dziubek Katarzyna

 

Dr 30.05.2016 Planowana
20. Zygmunt Flisak dr inż.

 

  21.03.2016 Planowana
21. Frąckowiak-Wojtasek Bożena dr inż. 27.02.2013 11.04.2016 Planowana
22. Gąsowska-Bajger Beata Dr   19.03.2013 29.11.2013 26.05.2015 18.11.2016
23. Hurek Józef dr inż.

 

21.02.2107
24. Jasicka-Misiak Izabela Dr 18.11.2013 08.05.2017
25. Kusakiewicz-Dawid Anna Dr

30.05.2012

 

03.01.2013 29.05.2015 18.11.2016
26. Makowski Maciej Dr

 

Planowana
27. Nackiewicz Joanna Dr

10.12.2013

09.12.2013

Planowana
28. Ochędzan-Siodłak Wioletta Dr 11.05.2016 Planowana
29. Poliwoda Anna Dr   22.11.2013 05.12.2016  
30. Spaleniak Grzegorz Dr 15.03.2013   25.05.2015 18.11.2016  
31. Suchan Artur Dr

 

  01.06.2015 Planowana
32. Zarychta Bartosz Dr

29.11.2013

 

09.01.2013

03.01.2013

28.11.2016  

*Nauczyciele akademiccy  samodzielni – hospitacje co trzy lata
**Nauczyciele akademiccy  niesamodzielni – hospitacje co dwa lata

plik PDF

Programy kształcenia, plany studiów, efekty kształcenia

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close