FORTHEM dla Studentów – czekamy na Wasze zgłoszenia!

W ramach Sojuszu FORTHEM studenci mają swój głos! Mogą uczestniczyć w procesach decyzyjnych odnośnie pomysłów i inicjatyw dla studentów finansowanych ze środków Sojuszu. 

Jeśli chcesz:

 • zdobywać międzynarodowe doświadczenie
 • mieć realny wpływ na rozwój Sojuszu
 • podróżować
 • uczestniczyć w projektach dla studentów
 • uczestniczyć w labach badawczych
 • i wiele innych!

zgłoś swoją kandydaturę do 15.11.2021r. do Biura FORTHEM.

Wymagania:

 • status studenta
 • język angielski na poziomie komunikatywnym
 • otwartość
 • komunikatywność w środowisku międzykulturowym
 • chęć i zapał do współpracy nad nowym, lepszym Sojuszem.

Jeśli ten opis pasuje do Ciebie, czekamy na Twoje zgłoszenie!

FORTHEM for Students – we are waiting for your applications!

The FORTHEM Alliance gives students a voice! They can participate in decision-making on ideas and  Alliance-funded initiatives for students.

If you would like to:

 • gain international experience
 • have a real impact on the development of the Alliance
 • travel
 • participate in projects for students
 • participate in research labs
 • and many others!

submit your candidacy by November 15, 2021. to the FORTHEM Office.

Requirements:

 • student status
 • English at the communicative level
 • openness
 • communicativeness in an intercultural environment
 • willingness and enthusiasm to cooperate within the Alliance of European Universities

If this describes you, we are waiting for your application!

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close