Joanna Nackiewicz

Joanna Nackiewicz

Dr

e-mail: Joanna.Nackiewicz@uni.opole.pl

Mgr: 1996, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski w Opolu, chemia ze specjalnością chemia podstawowa i stosowana
Dr : 2004, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, chemia, specjalność chemia fizyczna

Studia magisterskie w Uniwersytecie Opolskim w Opolu w latach 1991-1996. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. Witolda Wacławka. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. Witolda Wacławka. Adiunkt w Instytucie Chemii, pracownik Katedry Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Opolskiego. Od 2000 sekretarz redakcji półrocznika Chemia – Dydaktyka – Ekologia- Metrologia.

Zainteresowania naukowe:

Właściwości fizyko-chemiczne ftalocyjanin, głównie z grupami karboksylowymi i sulfonowymi, zjawisko multimeryzacji tych związków w roztworach, właściwości spektralne i elektrokatalityczne tych związków.

Wybrane publikacje:

 1. Suchan A., Hurek J., Nackiewicz J. Wacławek W., Ejsmont K.: Aggregation of free base octacarboxyphthalocyanine in aqueous solutions, Polish J. Chem., 1999, 73, 2013-2025.
 2. J. Nackiewicz, W. Wacławek, A. Suchan: Wpływ asocjacji ftalocyjanin na ich właściwości spektralne, Na pograniczu chemii i biologii, 2003, 9, 95-102.
 3. J. Nackiewicz, A. Suchan, W. Wacławek, S. Lis, Z. Hnatejko: Stałe multimeryzacji oktakarboksyftalocyjanin w roztworach, Na pograniczu chemii i biologii, t.11, 290-299.
 4. W. Wacławek., A. Suchan., J. Nackiewicz: Association of phthalocyanines in solutions, Annals of the Polish Chemical Society, 2004, 3, 407.
 5. Suchan, J. Nackiewicz, W. Wacławek.: Investigation of octacarboxyphthalocyanine multimerization in aqueous solutions, Annals of the Polish Chemical Society, 2004, 3, 415.
 6. Suchan A., Nackiewicz J., Hurek J. and Wacławek W.: Dimerization of copper octacarboxyphthalocyanine in aqueous solutions, Polish J. Chem., 2005,79, 1937-1947.
 7. Suchan A., Nackiewicz J., Wacławek: „Association of zinc octacarboxyphthalocyanine in aqueous soltutions”, Ann. Polish Chem. Soc. 2005.
 8. Suchan A., Nackiewicz J., Bożym M., Wacławek W.: Multimeryzation of copper and nickel octacarboxyphthalocyanines, Ann. Polish Chem. Soc. 2005, 676
 9. Nackiewicz J., Suchan A., Wacławek W.: „Cobalt, copper and zinc octacarboxyphthalocyanine activity in anaerobic oxidation of –SH group containing compounds”, Ecol. Chem. Eng., 2007, 14, 1120-1127.
 10. Nackiewicz J., Suchan A., Wacławek W.: Octacarboxyphthalocyanines-catalysts in oxidation of sulfur containing compounds, Ecol. Chem. Eng. S, 2007, 14 (S4), 497-503.
 11. Suchan A., Nackiewicz J.: „Aggregation of copper octacarboxyphthalocyanine in buffered solutions”, Polish Journal of Chemistry, 2008, 82, 1489-1502.
 12. Suchan A., Nackiewicz J., Hnatejko Z., Wacławek W., Lis S.: „Spectral studies of zinc octacarboxyphthalocyanine aggregation”, Dyes and Pigments, 2009, 80, 239-244.
 13. Józef Hurek, Joanna Nackiewicz “A Simple Method for the Consecutive Determination of Protonation Constants through Evaluation of Formation Curves” J. Chem. Educ. 2013, 90 (5), 604–608.
 14. Joanna Nackiewicz, Artur Suchan, Marta Kliber: “Octacarboxyphthalocyanines – compounds of interesting spectral, photochemical and catalytic properties”. CHEMIK 2014, 68, 4, 369–376.
 15. Joanna Nackiewicz, Marta Kliber: “Synthesis and selected properties of metallo and metal-free 2,3,9,10,16,17,23,24–octacarboxyphthalocyanines”, ARKIVOC 2015 (i) 269-299.
 16. Marta Kliber, Małgorzata A. Broda, Joanna Nackiewicz, „Interactions of zinc octacarboxyphthalocyanine with selected amino acids and with albumin”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 155 (2016) 54–60.
 17. Marta Kliber-Jasik, Małgorzata A. Broda, Anna Maroń, Joanna Nackiewicz, „Interactions of amino acids with aluminum octacarboxyphthalocyanine hydroxide. Experimental and DFT studies” J Mol Model (2017) 23:51

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close