Joanna Nackiewicz

Joanna Nackiewicz

Dr

e-mail: Joanna.Nackiewicz@uni.opole.pl

Mgr: 1996, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski w Opolu, chemia ze specjalnością chemia podstawowa i stosowana
Dr : 2004, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, chemia, specjalność chemia fizyczna

Studia magisterskie w Uniwersytecie Opolskim w Opolu w latach 1991-1996. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. Witolda Wacławka. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. Witolda Wacławka. Adiunkt w Instytucie Chemii, pracownik Katedry Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Opolskiego. Od 2000 sekretarz redakcji półrocznika Chemia – Dydaktyka – Ekologia- Metrologia.

Zainteresowania naukowe:

Właściwości fizyko-chemiczne ftalocyjanin, głównie z grupami karboksylowymi i sulfonowymi, zjawisko multimeryzacji tych związków w roztworach, właściwości spektralne i elektrokatalityczne tych związków.

Wybrane publikacje:

 1. Nackiewicz J., Kliber-Jasik M., Skonieczna M. A novel pro-apoptotic role of zinc octacarboxyphthalocyanine in melanoma me45 cancer cell’s photodynamic therapy (PDT). J. Photochem. Photobiol. B 2019, 190, 146–153
 2. Marta Kliber-Jasik, Małgorzata A. Broda, Anna Maroń, Joanna Nackiewicz, „Interactions of amino acids with aluminum octacarboxyphthalocyanine hydroxide. Experimental and DFT studies” J Mol Model (2017) 23:51
 3. Marta Kliber, Małgorzata A. Broda, Joanna Nackiewicz, „Interactions of zinc octacarboxyphthalocyanine with selected amino acids and with albumin”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 155 (2016) 54–60.
 4. Joanna Nackiewicz, Marta Kliber: “Synthesis and selected properties of metallo and metal-free 2,3,9,10,16,17,23,24–octacarboxyphthalocyanines”, ARKIVOC 2015 (i) 269-299.
 5. Joanna Nackiewicz, Artur Suchan, Marta Kliber: “Octacarboxyphthalocyanines – compounds of interesting spectral, photochemical and catalytic properties”. CHEMIK 2014, 68, 4, 369–376.
 6. Józef Hurek, Joanna Nackiewicz “A Simple Method for the Consecutive Determination of Protonation Constants through Evaluation of Formation Curves” J. Chem. 2013, 90 (5), 604–608.
 7. Suchan A., Nackiewicz J., Hnatejko Z., Wacławek W., Lis S.: „Spectral studies of zinc octacarboxyphthalocyanine aggregation”, Dyes and Pigments, 2009, 80, 239-244.
 8. Suchan A., Nackiewicz J.: „Aggregation of copper octacarboxyphthalocyanine in buffered solutions”, Polish Journal of Chemistry, 2008, 82, 1489-1502.
 9. Nackiewicz J., Suchan A., Wacławek W.: Octacarboxyphthalocyanines-catalysts in oxidation of sulfur containing compounds, Ecol. Eng. S, 2007, 14 (S4), 497-503.
 10. Nackiewicz J., Suchan A., Wacławek W.: „Cobalt, copper and zinc octacarboxyphthalocyanine activity in anaerobic oxidation of –SH group containing compounds”, Ecol. Chem. Eng., 2007, 14, 1120-1127.
 11. Suchan A., Nackiewicz J., Bożym M., Wacławek W.: Multimeryzation of copper and nickel octacarboxyphthalocyanines, Ann. Polish Chem. Soc. 2005, 676
 12. Suchan A., Nackiewicz J., Wacławek: „Association of zinc octacarboxyphthalocyanine in aqueous soltutions”, Ann. Polish Chem. Soc. 2005.
 13. Suchan A., Nackiewicz J., Hurek J. and Wacławek W.: Dimerization of copper octacarboxyphthalocyanine in aqueous solutions, Polish J. Chem., 2005,79, 1937-1947.
 14. Suchan, J. Nackiewicz, W. Wacławek.: Investigation of octacarboxyphthalocyanine multimerization in aqueous solutions, Annals of the Polish Chemical Society, 2004, 3, 415.
 15. Wacławek., A. Suchan., J. Nackiewicz: Association of phthalocyanines in solutions, Annals of the Polish Chemical Society, 2004, 3, 407.
 16. Nackiewicz, A. Suchan, W. Wacławek, S. Lis, Z. Hnatejko: Stałe multimeryzacji oktakarboksyftalocyjanin w roztworach, Na pograniczu chemii i biologii, t.11, 290-299.
 17. Nackiewicz, W. Wacławek, A. Suchan: Wpływ asocjacji ftalocyjanin na ich właściwości spektralne, Na pograniczu chemii i biologii, 2003, 9, 95-102.
 18. Suchan A., Hurek J., Nackiewicz J. Wacławek W., Ejsmont K.: Aggregation of free base octacarboxyphthalocyanine in aqueous solutions, Polish J. Chem., 1999, 73, 2013-2025.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close