Małgorzata Broda

Małgorzata Broda

dr hab., Prof. UO

e-mail: malgorzata.broda@uni.opole.pl

Mgr: 1982, Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski, chemia
Dr : 1990, Instytut Chemii, Uniwersytet Wrocławski, doktor nauk chemicznych
Habilitacja: 2009, Uniwersytet Wrocławski
Profesor nadzwyczajny: 2011, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski

Studia magisterskie w latach 1977-1982 w Instytucie Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1982 asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w zespole prof. J. P. Hawranka. Praca doktorska pt: „Relaksacja oscylacyjna w halogenofenolach” przygotowana pod kierunkiem prof. J. P. Hawranka.
Habilitacja w 2009r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Stereoelektronowe właściwości pochodnych α,β-dehydroaminokwasów”

W roku 1991 dwa krótkie staże na Uniwersytecie w Utrechcie pod kierunkiem prof. J.H van der Maas’a i w Karl-Franzens-Universitat Graz pod kierunkiem prof. R. Janoschek’a. Od 1993 roku adiunkt w Katedrze Chemii Organicznej Uniwersytetu Opolskiego kierowanej przez prof. Barbarę Rzeszotarską a od 2006 przez prof. Zdzisława Daszkiewicza. Od 2011 – kierownik Zakładu Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego.

 

Zainteresowania naukowe:

Spektroskopia oscylacyjna układów z wiązaniem wodorowym; badanie relaksacji oscylacyjnej na podstawie analizy kształtu pasm; właściwości modelowych peptydów i α,β-dehydropeptydów; analiza konformacyjna modelowych peptydów metodami spektroskopowymi i teoretycznymi.

 

Wybrane publikacje:

 

 1. A. Buczek, D. Siodłak, M. Bujak, M. A. Broda „The effects of side-chain orientation on the backbone conformation of dehydrophenylalanine residue. Theoretical and X-ray study” J. Phys. Chem. B, 115 (2011) 4295–4306
 2. D. Siodłak, j. Grondys, M.A.Broda, „The conformational properties of α,β-dehydroamino acids with C-terminal ester group” J.Pept. Sci. 17 (2011) 690 – 699.
 3. A. Buczek, T. Ptak, T. Kupka, M. A. Broda „Experimental and theoretical NMR and IR studies of the side-chain orientation effects on the backbone conformation of dehydrophenylalanine residue” Magn. Reson. Chem. 49 (2011) 343-349.
 4. R. Słota , M. A. Broda , G. Dyrda, K. Ejsmont, G. Mele „Structural and Molecular Characterization of meso-Substituted Zinc Porphyrins: A DFT Supported Study” Molecules 16 (2011) 9957-9971
 5. A. Buczek, T. Kupka, M. A. Broda: „Estimation of formamide harmonic and anharmonic modes in the Kohn-Sham limit using the polarization consistent basis sets”, J. Mol. Model., 17 (2011) 2265 – 2274.
 6. M.A. Broda, A. Buczek, D. Siodłak, B. Rzeszotarska “The effect of b-methylation on the conformation of α,β-dehydro-phenylalanine. A DFT study” J. Pept. Sci., 15 (2009) 465 – 473.
 7. M.A. Broda, D. Siodłak, B. Rzeszotarska “Conformational investigation of α,β-dehydropeptides. XIV. N-Acetyl (E)-dehydrophenylalanine N’-methylamide: Conformational Properties from Infrared and Theoretical Studies” J. Pept. Sci., 11 (2005) 235-244.
 8. D. Siodłak, M.A. Broda, B. Rzeszotarska „Conformational investigation of α,β-dehydropeptides. XV. N-Acetylo-α,β-dehydroamino acis N’,N’-dimethylamides: Conformational properties from infrared and theoretical studies” J. Pept. Sci., 11 (2005) 546-555.
 9. M.A. Broda, Maria Rospenk, D. Siodłak, B. Rzeszotarska „Association of model peptides and dehydropeptides: N-acetyl-L-alanine- and dehydroalanine N’,N’-dimethylamides” J. Mol. Struc., 740 (2005) 17-24.
 10. D. Siodłak, M.A. Broda, B. Rzeszotarska „Conformational analysis of α,β-dehydropeptide models at the HF and DFT levels” J. Mol. Struc. (THEOCHEM), 668 (2004) 76 – 85.
 11. M.A. Broda, L. Mazur, A.E. Kozioł B. Rzeszotarska „Geometrical and conformational preferences of the 9-fluorenylmethoxycarbonyl-amino Moiety” J. Pept. Sci., 10 (2004) 448 – 461.

 

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close