Zygmunt Flisak

Zygmunt Flisak

dr hab. inż. , prof. UO

e-mail: Zygmunt.Flisak@uni.opole.pl

2019: Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego
2003: Stopień doktora nauk chemicznych, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego
1997: Tytuł magistra inżyniera na kierunku technologia chemiczna w zakresie chemia i technologia polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej w latach 1992-1997. Stypendium programu TEMPUS na University of Greenwich, Wielka Brytania  (1994-95). Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (1996). Od 1998 r. zatrudniony w  Instytucie Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Od 2002 r. współpraca z dr Akinobu Shiga z Japonii. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Szczegota, prof. UO. W latach 2004-2006 staż podoktorski w zespole prof. Toma Zieglera na Uniwersytecie w Calgary (Kanada). W 2007 r. wykładowca w ramach Warsztatów Letnich prowadzonych przez prof. Jerzego Leszczyńskiego na Uniwersytecie Stanowym w Jackson (USA). Staż naukowy w zespole prof. Wen-Hua Sun w Instytucie Chemii Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie (2013 oraz 2015).
Wykłady na zaproszenie: Chińska Akademia Nauk (2009); Tatung University (2010), Mitsui Chemicals (2011), Northwest University China (2015), Uniwersytet Jagielloński (2019).

Zainteresowania naukowe:

Modelowanie molekularne, kwantowo-mechaniczny opis procesów katalitycznych, polimeryzacja koordynacyjna olefin

Wybrane publikacje:

 1. Z. Flisak, W.-H. Sun, Progression of Diiminopyridines: From Single Application to Catalytic Versatility, ACS Catal. 2015, 5, 4713-4724.
 2. F. Huang, Q. Xing, T. Liang, Z. Flisak, B. Ye, X. Hu, W. Yang, W.-H. Sun, 2-(1-Aryliminoethyl)-9-arylimino-5,6,7,8-tetrahydrocycloheptapyridyl iron(II) dichloride: synthesis, characterization, and the highly active and tunable active species in ethylene polymerization, Dalton Trans. 2014, 43, 16818-16829.
 3. Z. Flisak, G.P. Spaleniak, M. Bremmek, Impact of Organoaluminum Compounds on Phenoxyimine Ligands in Coordinative Olefin Polymerization. A Theoretical Study, Organometallics 2013, 32, 3870-3876.
 4. Z. Flisak, A. Shiga, Counter anion binding in the phenoxyimine, salan and metallocene olefin polymerization catalysts activated with perfluorophenylborate, Journal of Organometallic Chemistry 2012, 718, 124-130.
 5. Z. Flisak, Thermodynamics of Titanium and Vanadium Reduction in Non-Aqueous Environment Calculated at Various Levels of Theory, Journal of Physical Chemistry A 2012, 116, 1464-1468.
 6. Z. Flisak, P. Suchorska, Structural Flexibility of Bis(phenoxyimine) Titanium Complexes in the Early Stages of Olefin Polymerization Process: A DFT Study, Organometallics 2010, 29, 6196-6200.
 7. Z. Flisak, Multidentate Tetrahydrofurfuryloxide Ligand in a Ziegler-Natta Catalyst Studied by Molecular Modeling, Macromolecules 2008, 41, 6920-6924.
 8. R.A. Stapleton, J. Chai, A. Nuanthanom, Z. Flisak, M. Nele, T. Ziegler, P.L. Rinaldi, J.B.P. Soares, S. Collins, Synthesis of Low Density Poly(ethylene) using Nickel Iminophosphonamide Complexes, Macromolecules 2007, 40, 2993-3004.
 9. Z. Flisak, T. Ziegler, »Dormant« secondary metal-alkyl complexes are not omnipresent, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 2006, 103, 15338-15342.
 10. Z. Flisak, T. Ziegler, DFT study of ethylene and propylene copolymerization over a heterogeneous catalyst with a coordinating Lewis base, Macromolecules 2005, 38, 9865-9872.
 11. Z. Flisak, K. Szczegot, DFT analysis of titanium complexes with oxygen-containing bidentate ligands, Journal of Molecular Catalysis A 2003, 206, 1-2, 429.
 12. Z. Flisak, K. Szczegot, Kompleksy metali przejściowych z zasadami Lewisa jako prekursory katalizatorów polimeryzacji olefin. Część 1. Postęp w komputerowym modelowaniu procesu polimeryzacji, Polimery 2001, 46, 368

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close