Rudolf Słota

Rudolf Słota

dr hab. inż., prof. UO

e-mail: Rudolf.Slota@uni.opole.pl

Mgr: 1978, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, inżynieria chemiczna
Dr : 1995, Wydział Chemii, Politechnika Warszawska, doktor nauk chemicznych
Habilitacja: 2012, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, doktor habilitowany nauk chemicznych (dyscyplina: chemia)
Profesor nadzwyczajny: 2015, WCh UO

Pracownik badawczy w Instytucie Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Opolu (1978-1986). Stypendysta UNIDO, University of Calgary w Kanadzie, 1985 r.
Od 1986 r. związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Opolskiego; asystent (1986-1995), adiunkt (1996-2014), profesor nadzwyczajny (od 2015 r.). Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej.

Zainteresowania naukowe:

Chemia makrocyklicznych związków metaloorganicznych: metaloftalocyjaniny i porfiryny oraz ich pochodne. Synteza, właściwości optoelektroniczne, aktywność fotochemiczna i katalityczna ftalocyjanin i porfiryn. Katalizatory hybrydowe z matrycą TiO2. Aktywność biochemiczna lipofilowych porfiryn i ftalocyjanin w układach biologicznych. Modelowanie teoretyczne i badania molekularne analogów porfiryny i ftalocyjaniny.

Najnowsze publikacje i wybrane artykuły:

  1. G. Dyrda, R. Słota, M.A. Broda, G. Mele, Res. Chem. Intermed., 2016, 42, 3789-3804 (meso-Aryl-substituted free-base porphyrins: formation, structure and photostability of diprotonated species)
  2. M. Galbas, A. Banaszczyk, G. Dyrda, K. Szczegot, R. Słota, Pol. J. Chem. Technol., 2015, 17, 64-69 (Activity of phthalocyanine-sensitized TiO2-anatase in photooxidation of sulfite ions)
  3. R. Słota, G. Dyrda, M. Hofer, G. Mele, E. Bloise, R. del Sole, Molecules, 2012, 17, 10738-10753 (Novel lipophilic lanthanide bis-phthalocyanines functionalized by pentadecylphenoxy groups: synthesis, characterization and UV-photostability)
  4. R. Słota, M.A. Broda, G. Dyrda, K. Ejsmont, G. Mele, Molecules, 2011, 16, 9957-9971 (Structural and molecular characterization of meso-substituted zinc porphyrins: A DFT supported study)
  5. R. Słota, G. Dyrda, K. Szczegot, G. Mele, I. Pio, Photochem.Photobiol. Sci., 2011, 10, 361 – 366 (Photocatalytic activity of nano and micro crystalline TiO2 hybrid systems involving phthalocyanine or porphyrin sensitizers)
  6. D. Man, R. Słota, M.A. Broda, G. Mele, J. Li, J. Biol. Inorg. Chem., 2011, 16, 173 – 181 (Metalloporphyrin intercalation in liposome membranes: ESR study)
  7. G. Marcì, E. García-López, G. Mele, L. Palmisano, G. Dyrda, R. Słota, Catal. Today, 2009, 143, 203 – 210 (Comparison of the photocatalytic degradation of 2-propanol in gas-solid and liquid-solid systems by using TiO2 – LnPc2 hybrid powders)
  8. R. Słota, G. Dyrda, K. Szczegot, Catal. Lett., 2008, 126, 247 – 252 (Sulfur dioxide oxidation catalyzed by photosensitized ytterbium diphthalocyanine)
  9. G. Mele, E. García-López, L. Palmisano, G. Dyrda, R. Słota, J. Phys. Chem. C, 2007, 111, 6581-6588 (Photocatalytic degradation of 4-nitrophenol in aqueous suspension by using polycrystalline TiO2 impregnated with lanthanide double-decker phthalocyanine complexes)
  10. R. Słota, G. Dyrda, Inorg. Chem., 2003, 42, 5743- 5750 (UV photostability of metal phthalocyanines in organic solvents)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close