Artur Suchan

Artur Suchan

Dr

e-mail: Artur.Suchan@uni.opole.pl

Mgr: 1994, Instytut Chemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, chemia ze specjalnością agrobiochemia
Dr : 1998, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, chemia, specjalność chemia fizyczna
Studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu w latach 1989-1994. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. Witolda Wacławka i dr Józefa Hurka. W latach 1994-1998 cztery miesięczne staże w Katedrze Fizyki Molekularnej Uniwersytetu Poczdamskiego u prof. Horsta Hänsela. W latach 1997-1998 grant promotorski KBN. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Wacławka. Adiunkt w Instytucie Chemii, pracownik Katedry Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Opolskiego. W latach 1999-2000 sekretarz redakcji miesięcznika Chemia i Inżynieria Ekologiczna. Od 2000 sekretarz redakcji półrocznika Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia.

Zainteresowania naukowe:

Właściwości fizykochemiczne ftalocyjanin, głównie z grupami karboksylowymi i nitrylowymi, zjawisko multimeryzacji tych związków w roztworach, właściwości spektralne i elektrokatalityczne tych związków. Dydaktyka chemii – pomiar osiągnięć szkolnych, multimedialne środki nauczania.

Wybrane publikacje:

  1. J. Hurek, W. Wacławek, A. Suchan: “Spectral Properties and Aggregation of Ferrooctacarboxyphthalocyanine in Aqueous Solutions”, Polish J. Chem., 1996, 70, 118-125.
  2. J. Hurek, W. Wacławek, K. Nowak, A. Suchan: “Electrocatalytic Properties of Ferrooctacarboxyphthalocyanine(II). Electrocatalytic Oxygen Reduction on the Mercury Electrode in Aqueous Solutions”, Polish J. Chem., 1996, 70, 940-949.
  3. A. Suchan, J. Hurek, J. Nackiewicz, W. Wacławek, K. Ejsmont:,”Aggregation of free base octacarboxyphthalocyanine in aqueous solutions”, Polish J. Chem., 1999, 73, 2013-2025.
  4. A. Suchan, J. Nackiewicz, W. Wacławek: “Octacyano- and octacarboxyphthalocyanines as precursors of polyphthalocyanines”, Polymers of special applications, Politechnika Radomska 2002.
  5. J. Nackiewicz, J. Hurek, A. Suchan, W. Wacławek: “Wyznaczenie stałych multimeryzacji kwasów ftalocyjaninowych w roztworach wodnych” Chem. Dydakt. Ekol. Metrol. 2002, 7, 85-89.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close