Anna Kusakiewicz-Dawid

Anna Kusakiewicz-Dawid

dr

e-mail: Anna.Kusakiewicz@uni.opole.pl

Mgr: 1998, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, chemia
Dr : 2008, Instytut Chemii, Uniwersytet Opolski, chemia organiczna

Absolwentka III LO w Opolu. W latach 1993-98 studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (w 1994 roku przekształcona na Uniwersytet Opolski). Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. Kornela Nowaka. Asystent w Instytucie
Chemii Uniwersytetu Opolskiego w latach 1998- 2008. Praca doktorska pt. „Reaktywność pochodnych aminokwasów pirazolowych w aspekcie włączania w łańcuch peptydowy” wykonana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. Barbary Rzeszotarskiej.
Adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego od roku 2008.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Tematyka badawcza
Włączanie w łańcuch peptydowy aminokwasów niebiałkogennych, badanie ich właściwości chemicznych i biologicznych. Synteza związków heterocyklicznych. Projektowanie i synteza związków biologicznie czynnych, szczególnie potencjalnych leków
przeciwnowotworowych.

Publikacje

 1. Anna Kusakiewicz-Dawid, Elżbieta Masiukiewicz „Próby aktywowania grupy karboksylowej kwasu 3-amino-1h-pirazolo-5-karboksylowego metodą azydkową” Chemik (2014) 68(4), 296-303.
 2. A. Kusakiewicz-Dawid, Ł. Górecki, E. Masiukiewicz, B. Rzeszotarska, „The susceptibility of methyl 3-amino-1H-pyrazole-5-carboxylate to acylation” Synthetic Communications (2009) 39(22) 4122-4132.
 3. A. Kusakiewicz-Dawid, E. Masiukiewicz, B. Rzeszotarska, I. Dybała, A. E. Kozioł, and M. A. Broda „The Synthesis, Structure and Properties of N-Acetylated Derivatives of Ethyl 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate” Chem. Pharm. Bull. (2007) 55(5), 747-752.
 4. E. Kozioł, T. Lis, E. Kołodziejczyk, A. Kusakiewicz-Dawid and B. Rzeszotarska „Ethyl 1-acetyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, a tetragonal structure with Z’ = 4” Acta Cryst. E (2006) E62, 3664-3666.
 5. Zgłoszenie patentowe „Sposób wytwarzania alkilo 3-(acyloamino)-1H-pirazolo-5-karboksylanu” P-382150 (2007).
 6. A. Kusakiewicz-Dawid, M. Bugaj, J. M. Dzik, B. Gołos, P. Wińska, K. Pawełczak, B. Rzeszotarska and W. Rode „Synthesis and Biological Activity of Nα-[4-N-[(3,4- Dihydro-2-Methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]-N-propargylamino]phenylacetyl]-Lglutamic Acid” Acta Biochem. Pol. (2002) 49(1), 197–203

.
Zainteresowania dodatkowe

Ziołolecznictwo – substancje aktywne w roślinach, doświadczenia chemiczne, dydaktyka chemii, nauki społeczne.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 1. Udział w edycjach repetytorium dla maturzystów (Edycja II-VII)
 2. Udział w projekcie „Fascynujący Świat Nauki” (2014-2015)
 3. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia (2012-nadal)
 4. Koordynator ds. kontaktów z Centrum Nauk Przyrodniczych (2011-2012)
 5. Opiekun Koła Naukowego Chemików „Koronan” (2008–20012)

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Prowadzone zajęcia

 • Chemia organiczna (laboratorium) – studia pierwszego stopnia
 • Podstawy chemii kosmetycznej (wykład, laboratorium) – studia pierwszego stopnia
 • Analityka środków kosmetycznych (wykład, laboratorium) – studia pierwszego stopnia
 • Ochrona własności intelektualnej (wykład) – studia drugiego stopnia
 • Opieka nad studentami

STUDIA III STOPNIA – doktoranckie

 • Monika Porada (2015 – obecnie) – opiekun pomocniczy

STUDIA II STOPNIA – magisterskie
Promotor pracy magisterskiej:1. Łukasz Bonder (obecnie)
2. Monika Porada (2015)
3. Artur Łabuda (2014)
4. Katarzyna Bobko (Zalewska) (2012)


STUDIA I STOPNIA – licencjackie

Promotor pracy licencjackiej:

1. Monika Kompala (2015)Prezentacje dydaktyczne i popularnonaukowe (w ramach promocji Wydziału Chemii UO)

 • Od alchemii do chemii. Czy chemia to tylko laboratorium chemiczne? – wykład multimedialny połączony z pokazem dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 • Chemia od kuchni – pokaz doświadczeń chemicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych mający na celu ogólne zainteresowanie ucznia chemią.
 • Chemiczny Kopciuszek – oczyszczanie substancji chemicznych (Destylacja, krystalizacja, chromatografia) – ćwiczenia laboratoryjne dotyczące jednej z przedstawionych technik laboratoryjnych oczyszczania i wyodrębniania związków organicznych dla uczniów szkół średnich z czynnym ich udziałem.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close